Saksliste, klikk her!!
A-lag

ÅRSMØTE I SLIDRE/RØN FOTBALLKLUBB 20. MARS 2017

 

SAKSLISTE

 

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede

Sak 2: Godkjenne innkalling

Sak 3: Godkjenne saksliste

Sak 4: Velge dirigent

Sak 5: Velge referent

Sak 6: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 7: Behandle årsmelding

Sak 8: Behandle regnskap og revisjonsrapport

Sak 9: Vedta budsjett 2017

Sak 10: Fastsette medlemskontingent

Sak 11: Godkjenne nye vedtekter for klubben

Sak 12: Behandle forslag og innkomne saker

Sak 13: Behandle klubbens organisasjonsplan

Sak 14: Valg

 

 

Styret

Utviklet av Røn Solutions