Nytt styre i Slidre/Røn
A-lag

Per Løberg blei valgt til Leder. Med seg i styret har han:

Sekretær Hilde Berge ,ny 2 år bergehil2online.no

Kasserer Lisbet Høyvik, 1 år lisbet.hoyvik@c2i.net

Baneansvarlig Røn og styremedlem Arild Skogheim, 1 år arildskogheim@hotmail.com

Trenerkoordinator og styremedlem Gjermund Strømmen, 1 år gstromme@bbnett.no

Sponsoransvarlig Ellen Berit Før, ny 2 år elle-foe@online.no

Materialforvalter Arvid Svanheld, ny 2 år arsvan@online.no

 

18.2.12

Utviklet av Røn Solutions