Styret

Funksjon

Navn

Mailadresse

Telefon

Leder

Mona Røtterud

mroetterud@hotmail.com

90155659

Nestleder

William Holden

wh@arkv.no

95817048

Kasserer

Trine Andersen

trine.and@live.com

91194560

Sekretær

Ingrid Rogn

ig-rogn@online.no

97578607

Styre

medlem/

dommer-kontakt

Kjell Magne Snortheimsmoen

Km.snort@online.no

95213463

Styre

Medlem

Tom Oddvar Solheimtod-solh@online.no412099875

Varamedlem

   

Varamedlem

 

 

 

Webansvarlig

Jon Terje Rying   

post@srfotball.no

91863886

 

Utviklet av Røn Solutions